top of page

 

Privacy statement Hoofdstuk2 Middelburg

Hoofdstuk 2 Middelburg (hierna te noemen Hoofdstuk2) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u

gebruik maakt van de diensten van Hoofdstuk2, en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt of bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Hoofdstuk2 heeft verstrekt.

Hoofdstuk2 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam

• Uw telefoonnummer

• Uw e-mailadres

• Uw IP-adres

Waarom Hoofdstuk2 uw gegevens nodig heeft

Hoofdstuk2 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hoofdstuk2 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang Hoofdstuk2 uw gegevens bewaart

Hoofdstuk2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Hoofdstuk2 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen nooit ter beschikking gesteld worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Hoofdstuk2 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hoofdstuk2 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Hoofdstuk2middelburg.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hoofdstuk2middelburg.nl. Hoofdstuk2 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Hoofdstuk2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hoofdstuk2 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hoofdstuk2 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Hoofdstuk2 via:

Hoofdstuk2 Middelburg

Lange Geere 24

4331LX Middelburg

Tel: +31 631025000 of +31 648284102

e-mail: info@hoofdstuk2middelburg.nl

Hoofdstuk2 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Mei 2018

bottom of page